Náš program je založen pouze na konkrétních záměrech, které chceme prosadit pro Vás!

PRO LUHAČOVICE je uskupení nezávislých kandidátů bez vlivu centrálních stranických vedení, jejich názorů, partikulárních a lokálních zájmů. Jsme konkrétní lidé, kteří chtějí aktivně pracovat na tom, abychom byli rozvíjejícím se moderním městem pro život. Vážíme si všech NEobyčejných Luhačovjanů a chceme se zodpovídat pouze Vám občanům Luhačovic.

Vaše důvěra v nás vložená nás neskutečně potěšila, cítíme se nyní být o to víc zavázáni a věřte, že uděláme všechno pro to, abychom vaší důvěry dostáli. Jsme odhodláni pracovat ve prospěch Vás, máme konkrétní záměry, které chceme prosadit.

Máme Luhačovice v srdci a srdce na dlani!

BEZODKLADNÉ ZAHÁJENÍ REVITALIZACE SÍDLIŠŤ ZAHRADNÍ ČTVRŤ – DRUŽSTEVNÍ – MASARYKOVA

Chceme více parkovacích míst v kombinaci se zelení a volnočasovou zónou včetně zázemí pro děti.

ZLEPŠENÍ PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA

Připravíme projekt parkovacího domu za Alfamarketem. Zřídíme odstavné plochy na okrajích města s elektronickým značením, s dohledem Městské policie a zajištěním kyvadlové dopravy pro turisty. Prosadíme nový model rezidentního parkování, který bude vstřícnější obyvatelům Luhačovic.

NECHCEME NEŠETRNOU FORMU VYSOKÉHO NAPĚTÍ NA HORIZONTU LUHAČOVIC

Podnikneme všechny kroky k zamezení nešetrného zásahu do krajiny v těsné blízkosti obce Řetechov a hrozby nevratného narušení krajiny v okolí lázeňského města Luhačovice.

DOTACE NA CHODNÍKY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Získáme od státu i města více peněz na údržbu a obnovu infrastruktury, která je nyní podfinancovaná a ve špatném stavu. Nezbytné jsou zejména okrajové části, které byly doposud opomíjeny a jejich provázání  s bezpečnostními prvky.

BEZPEČNĚJŠÍ DOPRAVNÍ SITUACE V OBCI POLICHNO

Na hlavní komunikaci zajistíme instalaci radarového semaforu. Radarový semafor zbrzdí jen ty, kteří nedodrží povolenou rychlost. Rozsvícená červená zbrzdí rychle jedoucí řidiče.

POŽADAVEK NA OMEZENÍ PRŮJEZDU KAMIONŮ NAŠÍM LÁZEŇSKÝM MĚSTEM

Velké a přetížené kamiony do lázeňského města nepatří a budeme požadovat změnu omezení s ohledem na maximální hmotnost nákladních vozidel.

LUHAČOVJANÉ POTŘEBUJÍ MODERNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Škola nebude nedobytná pevnost pro rodiče, naopak bude rodičům otevřená, vstřícná a moderní. Potřebujeme také rychlou výstavbu pavilonu pro 1.-3. třídy a školní družiny.

URYCHLENÉ PŘESTĚHOVÁNÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Rekonstrukce budovy jeslí a přestěhování Domu dětí a mládeže je nutno urychlit a musí být spojeno s jeho rozvojem.

PODPORUJEME REALIZACI PROJEKTU SKATEPARK

včetně zázemí v rámci rozšiřování dětských hřišť a volnočasových aktivit pro mládež.

VTÁHNEME OBČANY DO DĚNÍ VE MĚSTĚ

Požadujeme pravidelné veřejné debaty s občany ke všem klíčovým rozhodnutím města. Člověk-občan je pro nás na prvním místě a musí být informovaný aby měl možnost se zapojovat do dění ve svém městě.

CHCEME PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Dáme na vás! Obyvatelé budou moci sami rozhodnout o části rozpočtu po vzoru mnoha moderních měst v ČR.

RENOVACE SMUTEČNÍ SÍNĚ V LUHAČOVICÍCH

Prosadíme celkovou opravu smuteční síně a doplnění vybavení včetně potřebného zázemí.

ŘEŠENÍ BYTOVÉ OTÁZKY PRO SENIORY V TÍSNI

Budovu bývalé Základní školy v Kladné-Žilín chceme přestavět na chráněné bydlení pro seniory, kteří se ocitli ve složité sociální situaci nebo ještě nepotřebují celodenní péči, ale už nemohou a nechtějí žít sami.

DOTOVANÁ PŘEPRAVA SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Prosadíme zřízení služby SENIOR TAXI, která bude sloužit handicapovaným a seniorům.

ZŘÍZENÍ MATEŘSKÉHO CENTRA

Poskytneme prostory pro mateřské centrum, podpoříme jeho činnost. Budeme posilovat komunitní život. Podpoříme komunitní projekty sousedské spolupráce a výpomoci.

Kdo jsme

Ležák Marian Ing. (42)

ředitel společnosti

Nesázal Marek Mgr. (45)

majitel hotelu Radun

Mejzlík Daniel (23)

obchodní zástupce

Vitteková Adéla (33)
instruktorka sociální péče
Kročil Tomáš Ing. (36)

stavební inženýr

Olejníková Veronika Ing. (39)
ekonomka
Žmolík Marek Ing. (45)

programátor

Homolková Jana Bc. (39)
vedoucí správního odboru
Turza Kamil Ing. (48)
živnostník v IT oboru
Michálek Josef (41)
ředitel hotelu
Kořínková Karolína (36)
obchodní asistentka
Drnda Michal (43)
skladník
Janík Radek (39)

živnostník v oboru autoslužeb

Mikuličková Kateřina (38)

asistentka

Semela Radomil Ing. (45)

analytik

Sviták Oskar (39)

zdravotnický záchranář

Konečná G. Anna Mgr. art. (35 )

art director

Matula Zbyněk (49)

živnostník v oboru veřejného stravování

Jelínek Jan (36)

profesionální trenér

Malíková Iveta (37)

bankovní poradce

Smejkal Tomáš (20)

student

Máme upřímně rádi své město. Město, ve kterém pracujeme a žijeme. A kandidujeme především proto, že chceme být tzv. „u toho“ a chceme se přímo zapojit do řešení problémů města, které se nás jako občanů přímo či nepřímo dotýkají. Známe dobře realitu každodenního života a víme, že Luhačovice potřebují větší rozvoj.

Odpovědnost za správu vlastního města, právo na smysluplnou diskuzi, možnost ovlivňovat kvalitu života ve vlastním městě, to jsou stěžejní hodnoty, na kterých naše uskupení vzniklo.

Chceme dát příležitost občanům, aby se přímo podíleli na chodu města a spolurozhodovali o jeho celkovém směřování i drobných projektech, které pomáhají právě jim či jejich ulici.

Je potřeba rozvíjet potenciál našeho města s jasnou vizí, bez hráze mezi radnicí a občany.

 

 

Lídrem kandidátní listiny uskupení PRO LUHAČOVICE je Marian Ležák, který působí v samosprávě města již od roku 2010. Výrazně se zasadil o zahájení procesu revitalizace sídlišť Zahradní čtvrť, Družstevní a Masarykova, prosadil otevření veřejných debat s občany a inicioval medializaci problematiky výstavby trasy VVN na území Luhačovic.

Scroll to top