Zapojte se do komunitního plánování sociálních služeb!

Víte, že Luhačovice jsou POSLEDNÍ obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji, která NEMÁ nový komunitní plán sociálních služeb? 😔

Víte, co je to komunitní plánování sociálních služeb? 👨‍👩‍👧‍👦

Je to možnost společně zlepšovat podmínky pro život ve společném prostoru. Je to příležitost postupně vytvořit síť sociálních služeb „ušitých na míru“ našemu regionu. Vyžaduje spolupráci tří zúčastněných stran – uživatelů sociálních služeb, představitelů obce a poskytovatelů sociálních služeb, ale týká se celé široké veřejnosti.

A víte, že město Luhačovice získalo z Evropské unie DOTACI ve výši téměř 2 miliony Kč na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb? 😇

TEĎ MÁ KAŽDÝ MOŽNOST SE ZAPOJIT A POMOCI ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA V LUHAČOVICÍCH!

Pečujete v rodině o zdravotně postiženého nebo sami využíváte některou ze sociálních služeb?

Myslíte si, že máte co říct k situaci v sociální oblasti v Luhačovicích?

Máte náměty a připomínky?

Chcete něco změnit a myslíte si, že víte jak na to?

Hledáme aktivní občany Luhačovic, kterým není lhostejná kvalita života v našem regionu a mají zájem zapojit se do činnosti pracovních skupin v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Luhačovicích. 😉

Jsou 2 pracovní skupiny do kterých se můžete zapojit:

  1. Senioři a zdravotně postižení
  2. Rodina, děti a mládež a osoby ohrožené, v problémech a krizi

Každý může něčím přispět:

  • svou zkušeností – ten, kdo potřebuje pomoc (ví, jaké to je žít s určitým znevýhodněním), nebo ten, kdo již sociální služby pro sebe nebo pro své blízké využívá = UŽIVATEL sociálních služeb😍
  • svou znalostí místních podmínek a vůlí hledat řešení – ten, kdo je v daném období pověřen starat se o blaho obce a občanů – představitel obce = ZADAVATEL sociálních služeb😍
  • svou dovedností – ten, kdo umí druhým pomoci (ví jak na to, i co je k tomu potřeba) = POSKYTOVATEL sociálních služeb😍

Na koho se můžete obrátit? 😉

  • Adéla Vitteková – adelavittekova@gmail.com
  • Marek Nesázal – marek@nesazal.cz

 

Scroll to top