Open post

Územní studie obchvatu je hotová

Je všeobecně známo, že situace s narůstající dopravou v Luhačovicích začíná být neúnosná a dochází zde k ohrožení přírodních léčivých zdrojů. Nutný obchvat bude znamenat nejen ochranu minerálních pramenů ale také čisté ovzduší, klid a bezpečnost chodců pro lázeňské město. „Díky studii, kterou se podařilo realizovat ve spolupráci se Zlínským krajem a za jeho finanční podpory...

Scroll to top