Je všeobecně známo, že situace s narůstající dopravou v Luhačovicích začíná být neúnosná a dochází zde k ohrožení přírodních léčivých zdrojů. Nutný obchvat bude znamenat nejen ochranu minerálních pramenů ale také čisté ovzduší, klid a bezpečnost chodců pro lázeňské město.

„Díky studii, kterou se podařilo realizovat ve spolupráci se Zlínským krajem a za jeho finanční podpory už známe nejvhodnější trasu a mnoho detailů. Zatímco průjezd městem je dlouhý 7,7km, po trase obchvatu ujedou řidiči pouze o 1,6 km více. Protože ale pojedou mimo obec vyšší rychlostí, dokonce časově ušetří cca 20% doby oproti průjezdu městem,“ poznamenal Ležák. Při průjezdu městem řidiči navíc musí počítat také se zdržením na kruhových objezdech a u častých přechodů pro chodce v centru lázeňského města. Aby obchvat dopravu účelně odklonil, bude páteřní komunikace napojena na jedné straně už od křižovatky u Biskupic. „Pouze takové řešení bude fungovat. Ze studie vyplývá, že bližší napojení trasy k městu na silnici II/492 řidiče odradí od využívání obchvatu,“ upozornil starosta.
Plánovaná trasa začne z druhé strany napojením na okružní křižovatku nad přehradou. Odtud povede stoupáním směrem k Petrůvce v původní trase silnice II/493 s následným odklonem trasy od Petrůvky. Ve stoupání bude komunikace rozšířena o stoupací pruhy. Stavbu bude provázet vznik nových křižovatek „Petrůvka II/493″, „Kladná – Žilín II/496″a „Luhačovice II/496″. Nově řešeny budou křižovatky „Přehrada“ a „Biskupice“. „Důležitou úlohou obchvatu je odklonit hlavně tranzitní nákladní dopravu. Právě víc než tisícovka těžkých kamionů projíždějících denně Luhačovicemi značí největší hrozbu pro minerální prameny. Stavba musí být přizpůsobena tomu, aby bez potíží i těžká nákladní auta zvládla vystoupat na hřeben nad Luhačovicemi a nemusela jet přes město. To se týká zejména nového stoupání od Biskupic. Studie prokázala, že při návrhu trasy směrem od Biskupic nepřesáhne podélný sklon cca 10,5%. Vypracovaná územní studie prověřila, že trasu nového obchvatu lze vést za minimálního zásahu do jedinečné přírody v okolí lázeňského města. Studie vychází také z čerstvého sčítání aut projíždějících Luhačovicemi. Při něm se zjistilo, že lázeňským městem teď projíždí denně 16 tisíc aut, z toho více než tisícovka kamionů.

Více informací v reportáži Události Brno

LUHAČOVICE INTENZIVNĚ BOJUJÍ ZA OBCHVATPřes 30 let čekají všemi milované Luhačovice na obchvat. Centrem lázeňského města totiž projede denně 16 000 aut, z toho více než 1000 kamionů, což ohrožuje nejen ovzduší v místě, kde se paradoxně léčí horní dýchací cesty, ale i vzácné minerální prameny.Délka trasy plánovaného luhačovického obchvatu bude 9,3 km. To je jeden ze závěrů studie, která se věnuje jeho konkrétní trase.Jak přiblížil starosta Luhačovic Marian Ležák situace s narůstající dopravou začíná být neúnosná a dochází zde k ohrožení přírodních léčivých zdrojů. Zatímco obchvat bude znamenat ochranu minerálních pramenů, čisté ovzduší, klid a bezpečnost chodců pro lázeňské město, řidičům tranzitní dopravy situaci nezkomplikuje. Právě naopak. „Díky studii, kterou se podařilo realizovat ve spolupráci se Zlínským krajem a za jeho finanční podpory už známe nejvhodnější trasu a mnoho detailů. Zatímco průjezd městem je dlouhý 7,7km, po trase obchvatu ujedou řidiči pouze o 1,6 km více. Protože ale pojedou mimo obec vyšší rychlostí, dokonce časově ušetří cca 20% doby oproti průjezdu městem," poznamenal Ležák.Vypracovaná územní studie prověřila, že trasu nového obchvatu lze vést za minimálního zásahu do jedinečné přírody v okolí lázeňského města.Více informací v reportáži Události Brno a v tiskové zprávě města:http://www.luhacovice.cz/28831n-obchvat-luhacovic-bude-mit-9-3-km-ulevi-mestu-i-laznim-a-zrychli-dopravu

Zveřejnil(a) PRO Luhačovice dne Sobota 22. února 2020

a v tiskové zprávě města:
http://www.luhacovice.cz/28831n-obchvat-luhacovic-bude-mit-…